Blogg

Fake news

Fake news är ett begrepp som sprider sig över hela världen. ”Det är en sorts bluff eller medvetet spridande av desinformation, antingen via så kallade traditionells nyheter eller via sociala medier, med avsikt att vilseleda i politiskt eller ekonomiskt syfte” enligt Wikipedia.

För oss politiker är det svårt att värja sig. Ofta får en falsk nyhet stor spridning och man vet inte i vilka medier och vilka som tagit del av ”nyheten”. Hur ska man kunna dementera och hur många läser en dementi. Det är även svårt att bedöma om ett falskt påstående grundar sig på ett medvetet handlande eller bara grundar sig på okunskap!

Ett exempel är en insändare för några dagar sedan i Borås Tidning. Exemplet kan väl inte anses så allvarligt utan får mer betraktas som lite pittoreskt. I insändaren som tog upp antalet kommunalråd i Borås står det: ”Vissa (kommunalråd) bor inte i kommunen ens, …”.

Här kan vi hitta två fel. För det första måste ett kommunalråd vara skriven i den kommun hen representerar. För det andra så bor de fem kommunalråden i Borås på Sjöbo (2 st), Norrby, Hedvigsborg och Göta. Alla med god marginal inom Borås Stads gränser.

Och med den lilla rättelsen vill jag önska er alla en god fortsättning på det nya året!