Blogg

Ingen aning

Infrastrukturministern har ingen aning. Inrikesministern har ingen aning. Men när han får information säger han inget. Försvarsministern har ingen aning. När han får information säger han inget. Den som tillsatt för att samordna departementen, samordningsministern, syns inte till. Och stadsministern har ingen aning.

apa_139827592

Stadsministern säger att han har fullt förtroende för sina ministrar, men ingen av dem fick vara med på presskonferensen som anordnades på måndagen. I stället medverkade statstjänstemän! Det är väl inte de som bär huvudansvaret för vad som sker på respektive departement.

Sverige styrs för närvarande av ministrar som inte har någon aning.

Man kommer osökt att tänka på Hasse Alfredsson som driver med Palmes bristande kunskaper om både mjölkpriser och kärnkraftens farlighet i revyn Under dubbelgöken: ”Det var det jävligaste. Det hade jag ingen a-a-aning om”!