Blogg

Småsår läker alltid!

Så är beslutet om att totalrenovera Stadsparksbadet taget. De rödgrönas förslag gick igenom med stöd av Centerpartiet. Liberalernas förslag om återremiss fick inget stöd av något parti. Detta trots att det i debatten lyste igenom att några partier skulle se det som ett bra alternativ. Men man kan inte vinna alla strider! Det känns ändå bra, så här i efterhand, att ha stått upp för sina åsikter!

I den här frågan var allianspartierna splittrade. Det visade sig tydligt. Det kändes inte bra. Men… vi är faktiskt fyra olika partier. Och vi har olika åsikter i flera politiska frågor. Vi har olika ideologier och prioriterar olika politiska frågor. Dock är vi i grunden borgliga partier med stor samsyn hur framtida utmaningar ska lösas.

Liberalernas målsättning är en valseger 2018! Och att vi tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna får möjlighet att styra Borås Stad. Vi är övertygade att det är det bästa för Borås och boråsarna. På vägen dit får vi räkna med en del småsår. Men de läks fort. Framför allt om de sköts med omsorg.